WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

BG Gaming Zone

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mọi thông tin mua hàng, thanh toán và sản phẩm kỷ thuật số của khách hàng sẽ được lưu trử tại cơ sở dử liệu của BG Gaming Zone. Được bảo mật và giữ kín, đảm bảo không công khai thông tin cá nhân của khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

BG Gaming Zone sẽ bảo hành cho tất cả sản phẩm trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm thanh toán đơn hàng. Bảo hành bao gồm: Đảm bảo sản phẩm đã cung cấp hoạt động bình thường, các vấn đề khi sử dụng dịch vụ sẽ được hổ trợ và giải quyết bởi kỉ thuật viên miễn phí, không tốn thêm khoảng phí phát sinh. Trường hợp kỉ thuật viên không thể giải quyết có thể được hoàn tiền đối với đơn hàng mới khởi tạo trong 24h.

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

BG Gaming Zone hổ trợ hoàn tiền cho tất cả đơn hàng có vấn đề trong 24 giờ đầu kể từ lúc thanh toán.

Các vấn đề bao gồm: Dịch vụ hoặc sản phẩm đã cung cấp không đúng với mô tả, Dịch vụ hoặc sản phẩm có lỗi sau khi kỉ thuật viên đã hổ trợ xác định không giải quyết được, Dịch vụ hoặc sản phẩm không sử dụng được sau khi kỉ thuật viên đã hổ trợ xác định vấn đề.

Không hoàn tiền đối với sản phẩm key/code đã cung cấp hoặc đã kích hoạt.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

BG Gaming Zone có quyền không hổ trợ đối với trường hợp khách hàng thực hiện không đúng quy định hoặc hướng dẫn của kỉ thuật viên sau khi mua hàng.

Khách hàng có quyền yêu cầu kỉ thuật viên hổ trợ các vấn đề do sản phẩm và dịch vụ do BG Gaming Zone cung cấp có vấn đề.

Khách hàng không được công khai, cung cấp hay chuyển nhượng đơn hàng cho khách hàng khác.

Khách hàng không mua sản phẩm hoặc dịch vụ của BG Gaming Zone kinh doanh lại dưới mọi hình thức. Nếu không thực hiện đúng BG Gaming Zone có quyền huỷ đơn và không hoàn tiền.

My Cart
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Categories

Refund Reason